Cenník projekčných prác

Konzultácie

20€ / hodina + doprava (0,30€/km) Konzultácia trvá podľa potreby (cca 1 – 3 hod.). Ak sa rozhodnete pre vypracovanie projektu, čiastka za konzultáciu bude odpočítaná z celkovej ceny projektu.
Read More

Veľké projekty

dohodou parky, námestia, verejné priestranstvá cena podľa honoráru Slovenskej komory architektov
Read More

Stredné projekty

od 300€ rodinné záhrady, vidiecke usadlosti, firemné areály podľa veľkosti a náročnosti: štúdia od 300 € dokumentácia pre realizáciu stavby od 300 €
Read More

Malé projekty

od 100 Eur časti záhrady, predzáhradky, dvory, kvetinové záhony návrhy a technické detaily drobných záhradných stavieb projekty kúpacích biotopov pre stavebné povolenie 300 €
Read More
Call Now Button